Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Wydruk z serwisu BIP, dn.

SOA.210.9.2017.NA                                                                          Gdańsk, 04-04-2017
 
 

 

Protokół z przeprowadzonego naboru


na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego w WIK
 

ogłoszenie nr. 9505 z dn. 23-03-2017 r.


Lista nadesłanych ofert pracy:

1.     Pietrzak Stanisław, Gdynia

2.     Nagórski Jarosław, Grudziądz

3.     Tomasz Falborski, Gdańsk

 

 

 

 

Skład komisji:

 

Grzegorz Stosik

Przewodniczący Komisji

 

 

Małgorzata Liczbik

Członek Komisji

 

 

Anna Nosidlak

Członek Komisji