Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Wydruk z serwisu BIP, dn.

SOA.210.11.2017.NA                                                                                    Gdańsk, 15-05-2017
 

 

Protokół z przeprowadzonego naboru


na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego w WIK
 

ogłoszenie nr. 10596 z dn. 28-04-2017 r.


Lista osób, które pozytywnie zdały test wiedzy w dn. 13-05-2017 i biorą udział w dalszym procesie rekrutacji:

1.     Nagórski Jarosław, Grudziądz

2.     Kłodnicki Zbigniew, Gdańsk

 

 

 

Skład komisji:

 

Grzegorz Stosik

Przewodniczący Komisji

 

 

Małgorzata Liczbik

Członek Komisji

 

 

Anna Nosidlak

Członek Komisji