Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Wydruk z serwisu BIP, dn.

SOA.210.15.2017.NA                                                                        Gdańsk, 21-08-2017

 

Protokół z przeprowadzonego naboru

na stanowisko

Starszy Inspektor Nadzoru Budowlanego w WIK

ogłoszenie nr.13789

 

Lista nadesłanych ofert spełniających wymagania formalne i biorących udział w dalszym procesie rekrutacji:

1.Szut Dariusz - Olsztyn

 

Skład komisji:

 

 

Grzegorz Stosik

Przewodniczący Komisji

 

 

Zbisław Milewski

Członek Komisji

 

 

Anna Nosidlak

Członek Komisji