Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Wydruk z serwisu BIP, dn.

SOA.210.17.2017.NA                                                                        Gdańsk, dnia 25-09-2017

 

Protokół z przeprowadzonego naboru

na stanowisko

Referent prawno-administracyjny w WOP

ogłoszenie nr.14798

Lista nadesłanych ofert:

1.Mućka Joanna, Gdynia

2.Szostak Marta, Gdańsk

3.Zielińska Sylwia, Rumia

4.Jędrzejewski Adam, Gdańsk

5.Neumann Łukasz, Gdańsk

6.Glaza Magdalena, Smętowo Graniczne

7.Gulbińska Agnieszka, Gdańsk

8.Marculewicz Justyna, Gdańsk

 

Skład komisji:

 

 

Grzegorz Stosik

Przewodniczący Komisji

 

 

Małgorzata Liczbik

Członek Komisji

 

 

Anna Nosidlak

Członek Komisji