Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

KOMUNIKAT NR 1/2017

         Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, informuje iż  w związku z uzyskaną deklaracją wykonania ekspertyzy technicznej, w prowadzonym przez tut. organ postępowaniu administracyjnym w sprawie nieodpowiedniego stanu technicznego jazu betonowego  usytuowanego  na  rzece Bukowina  km 0+260 w miejscowości Kozin, działka nr 14, obręb Kozy, gmina Czarna Dąbrówka, powiat Bytów,  wycofuje z obiegu prawnego zapytanie ofertowe o wartości do 30.000 Euro, na wykonanie ekspertyzy hydrotechnicznej  dotyczącej określenia stanu technicznego  i sposobu wykonania naprawy, w trycie przepisów ar.66  ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (t.j. : Dz.u. z 2017 poz.1332 z późn. zm.), jazu żelbetowego 2J z drewnianą konstrukcją ramową obsługującą mechanizm opuszczania/podnoszenia  szandorów,  usytuowanego  na  w/wym.  terenie, - a co za tym  idzie oferty  nie zostały otwarte  i  pozostawiono je bez rozpoznania.

 

Oferenci  którzy  złożyli  swoje oferty na wykonanie  przedmiotowej ekspertyzy  bez podania  na kopercie swojego adresu  do doręczeń proszeni są o podanie  dyspozycji  co do dalszego postępowania ze złożoną   ofertą  tzn. o podanie czy oferta  ma być  zniszczona  czy odesłana na wskazany  adres  w terminie do  06.11.2017r. 

W  przypadku  braku  złożenia  dyspozycji  w  w/wym.  terminie złożone oferty zostaną protokolarnie  zniszczone.

Oferentom  którzy podali  swoje adresy  na kopertach ofert, dokumenty te zostaną odesłane na podane adresy.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1199
Treść wprowadził(a): Tomasz Nikodem, 2017-10-25 04:37:10
Treść wytworzył(a): Zbisław Milewski, 2017-10-24 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2017-10-25 04:36:49