Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Wydruk z serwisu BIP, dn.

SOA.210.23.2017.NA                                                                        Gdańsk, 04-12-2017

 

Protokół z przeprowadzonego naboru

na stanowisko

Referent

(stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej, sekretarskiej)

ogłoszenie nr.18242

 

Lista aplikacji spełniających kryteria:

Brak aplikacji spełniających kryteria wymienione w ogłoszeniu.

 

Skład komisji:

 

 

Grzegorz Stosik

Przewodniczący Komisji

 

 

Małgorzata Liczbik

Członek Komisji

 

 

Anna Nosidlak

Członek Komisji