Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gdańsku ogłasza nabór na stanowiska

Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego w powiatach woj. pomorskiego:

·         powiat nowodworski

·         powiat słupski

·         powiat sztumski

·         powiat wejherowski


Wymagania niezbędne:

·         wykształcenie wyższe,

·         uprawnienia budowlane bez ograniczeń,

·         staż pracy min. 5 lat.

Wymagania pożądane ;

·         doświadczenie w pracy w administracji publicznej oraz kierowaniu zespołem,

·         znajomość obowiązujących przepisów i procedur w tym Prawa budowlanego, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i innych związanych,

·         samodzielność, dokładność, dyspozycyjność,

·         umiejętności menadżerskie.

Kandydaci winni do dnia 15-02-2018 r. przesłać do tut. Inspektoratu (mailem: sekretariat@gda.winb.gov.pl, bądź pocztą) zwięzłą informację zawierającą dane o: historii zatrudnienia, posiadanym wykształceniu i uprawnieniach budowlanych, posiadanym doświadczeniu w kierowaniu zespołami ludzkimi, posiadanych umiejętnościach oraz miejscu zamieszkania. Należy podać powiat, którego aplikacja dotyczy. Do aplikacji należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, uprawnienia i wymagany staż pracy.

Gdańsk, 29-01-2018 r., Znak: SOA.2110.3.2018.NA

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1158
Treść wprowadził(a): Anna Nosidlak, 2018-01-29 13:26:37
Treść wytworzył(a): [brak danych], [brak danych]
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-01-29 13:26:13