Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Wydruk z serwisu BIP, dn.

SOA. 210.4.2018.NA                                                                         Gdańsk, 26-03-2018

 

Protokół  z wyniku naboru na ogłoszenie nr: 22882 
Data ukazania się ogłoszenia: 23-02-2018
Na stanowisko:  Starszy specjalista

Wydział Orzeczniczo - Prawny
 

Nazwa urzędu: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku 
Adres urzędu: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku
ul. Na Stoku 50
80-874 Gdańsk


Status: nabór zakończony brakiem wyboru kandydatki/kandydata 


Wyniki naboru (osoby): 

Brak ofert kandydatek/ kandydatów

 

 

 

 

Skład komisji:

 

Grzegorz Stosik

Przewodniczący Komisji

 

 

Małgorzata Liczbik

Członek Komisji

 

 

Anna Nosidlak

Członek Komisji