Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Wydruk z serwisu BIP, dn.

SOA.210.14.2018.NA                                                                                                                      Gdańsk, 03-07-2018

 

Protokół z przeprowadzonego naboru

na stanowisko

Starszy Inspektor Nadzoru Budowlanego w WIK

ogłoszenie nr.29379

Lista nadesłanych ofert:

  1. Waldemar Starzyński, Gdańsk

 

 

 

 

Skład komisji:

 

 

Grzegorz Stosik

Przewodniczący Komisji

 

 

Małgorzata Liczbik

Członek Komisji

 

 

Zbisław Milewski

Członek Komisji