Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Wydruk z serwisu BIP, dn.

SOA.210.18.2018.NA                                                                                  Gdańsk, 30-07-2018

 

Protokół z przeprowadzonego naboru

na stanowisko

Starszy inspektor nadzoru budowlanego (WOP)

ogłoszenie nr 29950

 

Lista nadesłanych ofert:

Brak ofert kandydatów/ kandydatek

 

 

 

Skład komisji:

 

 

Grzegorz Stosik

Przewodniczący Komisji

 

 

Małgorzata Liczbik

Członek Komisji

 

 

Anna Nosidlak

Członek Komisji