Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Wydruk z serwisu BIP, dn.

SOA.210.19.2018.NA                                                                                  Gdańsk, 17-09-2018

 

Protokół z przeprowadzonego naboru

na stanowisko

Inspektor nadzoru budowlanego (WIK)

ogłoszenie nr 32620

 

Lista nadesłanych ofert:

Brak ofert kandydatów/ kandydatek

 

 

 

Skład komisji:

 

 

Grzegorz Stosik

Przewodniczący Komisji

 

 

Małgorzata Liczbik

Członek Komisji

 

 

Anna Nosidlak

Członek Komisji