Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Wydruk z serwisu BIP, dn.

SOA.210.24.2018.NA                                                                                       Gdańsk, 22-10-2018

 

Protokół z przeprowadzonego naboru

na stanowisko

Starszy inspektor nadzoru budowlanego (ZOB)

ogłoszenie nr 35651

 

Lista nadesłanych ofert:

  1. Sylwia Chrześcijanek, Gdańsk

 

 

 

Skład komisji:

 

 

Grzegorz Stosik

Przewodniczący Komisji

 

 

Małgorzata Liczbik

Członek Komisji

 

 

Anna Nosidlak

Członek Komisji