Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gdańsku ogłasza nabór na stanowiska

Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego w powiatach woj. pomorskiego:

  • powiat nowodworski
  • powiat wejherowski


Wymagania niezbędne:

  • wykształcenie wyższe,
  • uprawnienia budowlane bez ograniczeń,
  • staż pracy min. 5 lat.

Wymagania pożądane ;

  • doświadczenie w pracy w administracji publicznej oraz kierowaniu zespołem,
  • znajomość obowiązujących przepisów i procedur w tym Prawa budowlanego, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i innych związanych,
  • samodzielność, dokładność, dyspozycyjność,
  • umiejętności menadżerskie.

Kandydaci winni do dnia 30-11-2018 r. przesłać do tut. Inspektoratu (mailem: sekretariat@gda.winb.gov.pl, bądź pocztą na adres 80-874 Gdańsk ul. Na Stoku 50) zwięzłą informację zawierającą dane o: historii zatrudnienia, posiadanym wykształceniu i uprawnieniach budowlanych, posiadanym doświadczeniu w kierowaniu zespołami ludzkimi, posiadanych umiejętnościach oraz miejscu zamieszkania. Należy podać powiat, którego aplikacja dotyczy. Do aplikacji należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, uprawnienia i wymagany staż pracy.

Znak: SOA.2110.11.2018.NA

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1127
Treść wprowadził(a): Anna Nosidlak, 2018-11-07 10:57:05
Treść wytworzył(a): [brak danych], [brak danych]
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-11-07 10:56:39