Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Wydruk z serwisu BIP, dn.

SOA. 210.7.2019.NA                                                                         Gdańsk, 27-06-2019

 

Protokół  z wyniku naboru na ogłoszenie nr: 49317 
Data ukazania się ogłoszenia: 14-06-2019 
Na stanowisko:  Starszy inspektor nadzoru budowlanego w Wydziale Orzeczniczo-Prawnym


Nazwa urzędu: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku 
Adres urzędu: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku
ul. Na Stoku 50
80-874 Gdańsk


Status: nabór zakończony bez wyboru kandydata.

Wyniki naboru (osoby): 
 

Brak wyboru kandydata/ kandydatki.

Brak ofert.

 

 

Skład komisji:

 

Grzegorz Stosik

Przewodniczący Komisji

 

 

Małgorzata Liczbik

Członek Komisji

 

 

Anna Nosidlak

Członek Komisji