Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Wydruk z serwisu BIP, dn.

SOA.210.12.2019.NA                                                                                                              Gdańsk, 05-08-2019

 

Protokół z przeprowadzonego naboru

na stanowisko

Starszy inspektor nadzoru budowlanego (WWB)

ogłoszenie nr 51076

 

Lista nadesłanych ofert:

Brak ofert kandydatek/ kandydatów.

 

 

 

Skład komisji:

 

 

Grzegorz Stosik

Przewodniczący Komisji

 

 

Małgorzata Liczbik

Członek Komisji

 

 

Anna Nosidlak

Członek Komisji