Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Wydruk z serwisu BIP, dn.

SOA. 210.17.2019.NA                                                                         Gdańsk, 10-09-2019

 

Protokół  z wyniku naboru na ogłoszenie nr: 53066 
Data ukazania się ogłoszenia: 27-08-2019 
Na stanowisko:  Inspektor


Nazwa urzędu: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku 
Adres urzędu: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku
ul. Na Stoku 50
80-874 Gdańsk


Status: nabór zakończony bez wyboru kandydata.

Wyniki naboru (osoby): 
 

Brak wyboru kandydata/ kandydatki.

Brak ofert.

 

Skład komisji:

 

Grzegorz Stosik

Przewodniczący Komisji

 

 

Zbisław Milewski

Członek Komisji

 

 

Anna Nosidlak

Członek Komisji