Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Wydruk z serwisu BIP, dn.

SOA.210.21.2019.NA                                                                        Gdańsk, 11-09-2019

 

Protokół z przeprowadzonego naboru

na stanowisko

Referent prawno-administracyjny (WOP)

ogłoszenie nr 53132

 

Lista nadesłanych ofert:

  1. Burakowski Marcin, Gdynia
  2. Jakubowska Agata, Gdańsk

 

 

Skład komisji:

 

Grzegorz Stosik

Przewodniczący Komisji

 

 

Zbisław Milewski

Członek Komisji

 

 

Anna Nosidlak

Członek Komisji