Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

POIŚ

Wojewódzki inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

ul. Na Stoku 50

80-874 Gdańsk

NIP 583-25-70-443,

Tel. 58 305 19 79, 58 305 19 74 fax. wew. 35

e-mail: sekretariat@gda.winb.gov.pl

 

 

Znak sprawy: SOA.272.1.2019.MS                                                                               

Gdańsk, 13.09.2019 r.

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Uprzejmie informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie badań próbek wyrobów budowlanych, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego,
 w części 9- Geotekstylia, geomembrany i w części 11- Stałe urządzenia przeciwpożarowe - autonomiczne czujki dymu, zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

 

W każdej części, nie złożono oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Załączniki:

SOA.272.1.2019.MS - INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:786
Treść wprowadził(a): Tomasz Nikodem, 2019-09-13 14:26:35
Treść wytworzył(a): Monika Szymaniak, 2019-09-13 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2019-09-13 14:20:12