Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Logo Projektu UE

Wojewódzki inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

ul. Na Stoku 50

80-874 Gdańsk

NIP 583-25-70-443,

Tel. 58 305 19 79, 58 305 19 74 fax. wew. 35

e-mail: sekretariat@gda.winb.gov.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

Znak sprawy: SOA.272.1.2019.MS                                                                                Gdańsk, 07.10.2019 r. 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W związku z wyborem ofert najkorzystniejszych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie badań próbek wyrobów budowlanych w częściach nr 1, 2,  6, 7, 8, 12, 13,  15 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiający przekazuje informacje w zakresie określonym w art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

  1. Najkorzystniejsze oferty złożyli Wykonawcy:

1) część 1 -     Wyroby do zbrojenia betonu;

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena ofertowa brutto 

Liczba punktów

3

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ INSTYTUT BADAWCZY ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

5 659,00 zł

75,64

7

INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW INSTYTUT BADAWCZY, ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa

4 280,40 zł

100,00

 

2) część  2 - Wyroby do izolacji cieplnej;

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena ofertowa brutto 

Liczba punktów

3

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ INSTYTUT BADAWCZY  ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

21 771,00 zł

50,40

6

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego INSTYTUT BADAWCZY, ul. RACJONALIZACJI, nr 6/8,  02-673 WARSZAWA, Oddział Zamiejscowy w Katowicach al. W. Korfantego 193A, 40-157 Katowice

15 285,24 zł

71,79

8

Sieć Badawcza Łukasiewicz INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH,  INSTYTUT BADAWCZY, ul. Postępu 9, 02-676 Warszawa 

10 973,00 zł

100,00

9

 POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A. ul. Kłobucka 23A
02-699 Warszawa

13 517,70 zł

81,18

 

 

3) część 6 -     Okna;

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena ofertowa brutto 

Liczba punktów

3

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ INSTYTUT BADAWCZY ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

31 611,00 zł

100,00

 

 

4) część 7 -     Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – stałe pionowe znaki drogowe – znaki stałe;

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena ofertowa brutto 

Liczba punktów

3

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ INSTYTUT BADAWCZY ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

3 444,00 zł

42,86

7

INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW INSTYTUT BADAWCZY, ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa

1 476,00 zł

100,00

 

 

 

 

5) część 8 -     Stałe pionowe znaki drogowe – słupki prowadzące i urządzenia odblaskowe;

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena ofertowa brutto 

Liczba punktów

3

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ INSTYTUT BADAWCZY ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

13 161,00 zł

100,00

 

6) część 12 -   Drzwi przeciwpożarowe;

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena ofertowa brutto 

Liczba punktów

1

GRYFITLAB Sp. z o.o. ul. Prosta 2, Łozienica, 72-100 Goleniów

22 140,00 zł

100,00

2

CENTRUM TECHNIKI OKRĘTOWEJ S.A., ul. Szczecińska 65, 80-392 Gdańsk

22 140,00 zł

100,00

 

 

7) część 13 -   Grzejniki i konwektory;

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena ofertowa brutto 

Liczba punktów

4

INSTYTUT ENERGETYKI INSTYTUT BADAWCZY ODDZIAŁ TECHNIKI GRZEWCZEJ I SANITARNEJ W RADOMIU, ul. Wilcza 8, 26-610 Radom

7 380,00 zł

100,00

 

 

 

8) część nr: 15 Nazwa: Wyroby wodochronne;

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena ofertowa brutto 

Liczba punktów

3

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ INSTYTUT BADAWCZY  ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

51 905,00 zł

39,30

6

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego INSTYTUT BADAWCZY, ul. RACJONALIZACJI, nr 6/8,  02-673 WARSZAWA, Oddział Zamiejscowy w Katowicach al. W.  Korfantego 193A, 40-157 Katowice

20 396,50 zł

100,00

9

POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A. ul. Kłobucka 23A
02-699 Warszawa

30 135,00 zł

67,68

 

 

Wszystkie oferty są zgodne z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego.

2. Zamówienie nie jest objęte dynamicznym systemem zakupów.

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Skan_informacji_o_wyborze_07.10.2019

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:693
Treść wprowadził(a): Tomasz Nikodem, 2019-10-07 14:48:14
Treść wytworzył(a): Monika Szymaniak, 2019-10-07 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2019-10-07 14:43:29