Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

logo

Wojewódzki inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

ul. Na Stoku 50

80-874 Gdańsk

NIP 583-25-70-443,

Tel. 58 305 19 79, 58 305 19 74 fax. wew. 35

e-mail: sekretariat@gda.winb.gov.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

Znak sprawy: SOA.272.1.2019.MS                                                                                Gdańsk, 11.10.2019 r. 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W związku z wyborem ofert najkorzystniejszych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie badań próbek wyrobów budowlanych w częściach nr 3, 4, 5, 10, 14, 16 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiający przekazuje informacje w zakresie określonym w art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

1.Najkorzystniejsze oferty złożyli Wykonawcy:

 

  1. część 3 - Elementy drobnowymiarowe murowe;

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena ofertowa brutto 

Liczba punktów

9

 POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A. ul. Kłobucka 23A
02-699 Warszawa

6 706,70 zł

100,00

 

2) część 4 - Elementy drobnowymiarowe drogowe;

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena ofertowa brutto 

Liczba punktów

7

INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW INSTYTUT BADAWCZY, ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa

3 148,80 zł

100,00

9

 POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A. ul. Kłobucka 23A
02-699 Warszawa

4 397,25 zł

71,61

 

3) część 5 - Zaprawy murarskie;

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena ofertowa brutto 

Liczba punktów

3

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ INSTYTUT BADAWCZY  ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

14 317,00 zł

81,19

8

Sieć Badawcza Łukasiewicz INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH,  INSTYTUT BADAWCZY, ul. Postępu 9, 02-676 Warszawa 

11 623,50 zł

100,00

 

4) część 10 - Cementy;

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena ofertowa brutto 

Liczba punktów

3

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ INSTYTUT BADAWCZY  ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

3 321,00 zł

78,44

8

Sieć Badawcza Łukasiewicz INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH,  INSTYTUT BADAWCZY, ul. Postępu 9, 02-676 Warszawa 

2 605,14 zł

100,00

 

5) część 14 - Kleje cementowe do płytek;

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena ofertowa brutto 

Liczba punktów

3

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ INSTYTUT BADAWCZY  ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

11 808,00 zł

36,46

8

Sieć Badawcza Łukasiewicz INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH,  INSTYTUT BADAWCZY, ul. Postępu 9, 02-676 Warszawa 

4 305,00 zł

100,00

10

AG-CEL LABORATORIUM P.RYDYGIER, I.TRZYNSKI SPÓŁKA JAWNA Pawłówko, ul. Bydgoska 14, 89-620 Chojnice

5 920,00 zł

72,72

 

6) Część 16 - Kruszywa.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena ofertowa brutto 

Liczba punktów

5

TPA Sp. z o.o., ul. Parzniewska 8, 05-800 Pruszków

4 001,70 zł

100,00

8

Sieć Badawcza Łukasiewicz INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH,  INSTYTUT BADAWCZY, ul. Postępu 9, 02-676 Warszawa

10 475,00 zł

38,20

10

AG-CEL LABORATORIUM P.RYDYGIER, I.TRZYNSKI SPÓŁKA JAWNA Pawłówko, ul. Bydgoska 14, 89-620 Chojnice

6 546,00 zł

61,13

 

Wszystkie  oferty są zgodne z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

2. W ramach: części 3 - Elementy drobnowymiarowe murowe, części 4 - Elementy drobnowymiarowe drogowe, części 5 - Zaprawy murarskie,  części 10 – Cementy, została złożona oferta przez AG-CEL LABORATORIUM P.RYDYGIER, I.TRZYNSKI SPÓŁKA JAWNA Pawłówko, ul. Bydgoska 14, 89-620 Chojnice - oferta ta w ramach ww. części  została odrzucona.

 

3. Zamówienie nie jest objęte dynamicznym systemem zakupów.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

1. SOA.272.1.2019.MS.pdf

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:719
Treść wprowadził(a): Tomasz Nikodem, 2019-10-11 11:15:16
Treść wytworzył(a): Monika Szymaniak, 2019-10-11 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2019-10-11 11:12:08