Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Wydruk z serwisu BIP, dn.

SOA.210.27.2019.NA                                                                                  Gdańsk, 23-10-2019

 

Protokół z przeprowadzonego naboru

na stanowisko

Inspektor (WOP)

ogłoszenie nr 55485

 

Lista ofert spełniających kryteria podane w ogłoszeniu o naborze:

  1. Klaudia Osowska, Gdańsk

 

 

 

Skład komisji:

 

 

Grzegorz Stosik

Przewodniczący Komisji

 

 

Małgorzata Liczbik

Członek Komisji

 

 

Anna Nosidlak

Członek Komisji