Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gdańsku ogłasza nabór na stanowisko

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Chojnicach


Wymagania niezbędne:

  • wykształcenie wyższe,
  • uprawnienia budowlane bez ograniczeń,
  • staż pracy min. 5 lat.

Wymagania pożądane ;

  • doświadczenie w pracy w administracji publicznej oraz kierowaniu zespołem,
  • znajomość obowiązujących przepisów i procedur w tym Prawa budowlanego, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i innych związanych,
  • samodzielność, dokładność, dyspozycyjność,
  • umiejętności menadżerskie.

Kandydaci winni przesłać do tut. Inspektoratu (mailem: sekretariat@gda.winb.gov.pl, bądź pocztą na adres 80-874 Gdańsk ul. Na Stoku 50) do dnia 20-12-2019 r. zwięzłą informację zawierającą dane o: historii zatrudnienia, posiadanym wykształceniu i uprawnieniach budowlanych, posiadanym doświadczeniu w kierowaniu zespołami ludzkimi, posiadanych umiejętnościach oraz miejscu zamieszkania. Do aplikacji należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, uprawnienia i wymagany staż pracy.

Znak: SOA.2110.6.2019.NA

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:648
Treść wprowadził(a): Anna Nosidlak, 2019-12-09 14:05:00
Treść wytworzył(a): [brak danych], [brak danych]
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2019-12-09 14:04:20