Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Wydruk z serwisu BIP, dn.

SOA.210.5.2020.NA                                                                                                                             Gdańsk, 02-03-2020

 

Protokół z przeprowadzonego naboru

na stanowisko

Inspektor (WIK)

ogłoszenie nr 61005

 

Lista nadesłanych ofert:

Brak ofert kandydatek/ kandydatów.

 

 

Skład komisji:

 

 

Grzegorz Stosik

Przewodniczący Komisji

 

 

Małgorzata Liczbik

Członek Komisji

 

 

Anna Nosidlak

Członek Komisji