Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Ogłoszenie o zamówieniu - wykonywanie badań próbek wyrobów budowlanych przez wykonawców posiadających akredytację laboratorium badawczego, niebędących jednocześnie akredytowaną jednostką własną producenta.

Uwaga: Wykonawca przystępując do postępowania musi posiadać akredytację laboratorium badawczego w zakresie badań wskazanych w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ) - w częściach na które składa ofertę (jednocześnie nie może być akredytowaną jednostką własną producenta).

Ogłoszenie nr 587555-N-2020 z dnia 2020-09-23 r.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie nr 587555-N-2020 z dnia 2020-09-23 r.

SIWZ

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.xlsx

Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.docx

Załącznik nr 3 - oświadczenie o grupie kapitałowej.docx

Załącznik nr 4 - Istotne postanowienia umowy.docx

 

ROZSTRZYGNIĘCIA

SOA.272.4.2020.MS Informacja o unieważnieniu postępowania

SOA.272.4.2020.MS -Informacja z otwarcia ofert

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:177
Treść wprowadził(a): Tomasz Nikodem, 2020-10-12 11:28:25
Treść wytworzył(a): Monika Szymaniak, 2020-09-23 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2020-09-23 22:47:19