Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Wydruk z serwisu BIP, dn.

SOA.210.2.2021.NA                                                                         Gdańsk, 22-02-2021

 

Protokół z przeprowadzonego naboru – etap I

na stanowisko

Starszy inspektor nadzoru budowlanego (WOP)

ogłoszenie nr 73962

 

Lista ofert spełniających kryteria:

  1. Maciejewska Cezaria, Gdańsk
  2. Marszałek Rafał, Gdańsk

 

 

 

Skład komisji:

 

 

Grzegorz Stosik

Przewodniczący Komisji

 

 

Małgorzata Liczbik

Członek Komisji

 

 

Anna Nosidlak

Członek Komisji