Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Historia zmian strony: SOA.210.2.2021.NA - lista osób, które zdały test wiedzy

Data: Dokonujący zmian: Rodzaj zmiany:
2021-03-24 11:50:07Anna NosidlakAktualizacja dokumentu
2021-03-24 11:49:50Anna NosidlakUtworzenie dokumentu