Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Wydruk z serwisu BIP, dn.

SOA.210.2.2021.NA                                                                                    Gdańsk, 24-03-2021

 

Protokół z przeprowadzonego naboru – etap II

na stanowisko

Starszy inspektor nadzoru budowlanego (WOP)

ogłoszenie nr 73962

 

Lista osób, które zdały test wiedzy

  1. Maciejewska Cezaria, Gdańsk

 

 

Skład komisji:

 

 

Grzegorz Stosik

Przewodniczący Komisji

 

 

Małgorzata Liczbik

Członek Komisji

 

 

Anna Nosidlak

Członek Komisji