Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Historia zmian strony: SOA.210.23.2022.NA - Starszy inspektor nadzoru budowlanego (WIK)

Data: Dokonujący zmian: Rodzaj zmiany:
2022-07-07 11:40:55Anna NosidlakAktualizacja dokumentu
2022-07-07 11:28:21Anna NosidlakUtworzenie dokumentu