Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

I n f o r m a c j a


Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gdańsku informuje, iż dostępne na tej stronie internetowej druki, a mianowicie:

nie są wzorami obowiązującymi a stanowią jedynie formularze informacyjne, zawierające zakres informacji i danych niezbędnych organowi nadzoru budowlanego do przeprowadzenia postępowania wynikającego z przepisów Prawa budowlanego.

Dostarczenie wypełnionych w/w druków do tut. organu w formie zaproponowanej w w/w dokumentach przyczyni się do usprawnienia procesu przeprowadzenia właściwej procedury administracyjnej w poszczególnych sprawach.

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:55225
Treść wprowadził(a): Tomasz Nikodem, 2016-11-17 11:33:40
Treść wytworzył(a): Krzysztof Użarowski, 2013-07-03 10:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2016-02-04 06:56:03