Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

I n f o r m a c j a

Wniosek o pozwolenie na budowę (PB-1)(23.66KB)

Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (PB-2)(22.28KB)

Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-2a)(22.37KB)

Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę (PB-3)(22.01KB)

Zgłoszenie rozbiórki (PB-4)(21.35KB)

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5)(21.75KB)

Wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzenie projektu zagospodarowania działki (PB-6)(23.19KB)

Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę (PB-7)(20.71KB)

Wniosek o pozwolenie na budowę tymczasowego obiektu budowlanego (PB-8)(23.12KB)

Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę (PB-9)(21.59KB)

Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych (PB-10)(22.08KB)

Przeniesienie praw i obowiązków wynikajacych ze zgłoszenia (PB-11)(21.66KB)

Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (PB-12)(20.62KB)

Wyłączenie stosowania niektórych obowiązków kierownika budowy (PB-13)(20.5KB)

Decyzja o niezbędności wejścia na teren sąsiedni (PB-14)(21.4KB)

Wniosek o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego (PB-15)(22.43KB)

Zawiadomienie o zakończeniu budowy (PB-16)(26.24KB)

Zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-16a)(25.39KB)

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie (PB-17)(26.26KB)

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych (PB-17a)(25.2KB)

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego (PB-18)(20.69KB)