Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Informacje o podmiocie:

Sekretariat - godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 7:45 - 15:45

Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Zastępca Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
lub upoważnieni przez niego naczelnicy wydziałów przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki każdego tygodnia w godzinach : 7,45 do 15,45 po wcześniejszym telefonicznym lub osobistym ustaleniu terminu spotkania.