Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Historia zmian strony: WOP.771.2.30.2022.OK - pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż składnika rzeczowego majątku ruchomego

Data: Dokonujący zmian: Rodzaj zmiany:
2022-09-07 10:40:38Tomasz NikodemAktualizacja dokumentu
2022-09-07 10:25:56Tomasz NikodemAktualizacja dokumentu
2022-09-07 10:24:26Tomasz NikodemUtworzenie dokumentu