Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Historia zmian strony: WOP.771.2.30.2022.OK - drugi pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż składnika rzeczowego majątku ruchomego

Data: Dokonujący zmian: Rodzaj zmiany:
2022-09-27 10:14:47Tomasz NikodemAktualizacja dokumentu
2022-09-27 10:12:00Tomasz NikodemUtworzenie dokumentu