Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Historia zmian strony: POIŚ

Data: Dokonujący zmian: Rodzaj zmiany:
2022-02-23 15:28:29Tomasz NikodemAktualizacja dokumentu
2022-02-23 15:28:29Tomasz NikodemAktualizacja dokumentu
2022-02-23 15:25:48Tomasz NikodemAktualizacja dokumentu
2019-08-01 14:22:19Tomasz NikodemAktualizacja dokumentu
2019-08-01 13:26:29Tomasz NikodemAktualizacja dokumentu
2019-08-01 13:25:20Tomasz NikodemAktualizacja dokumentu
2019-08-01 13:22:44Tomasz NikodemUtworzenie dokumentu