Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

POIŚ

KOMUNIKAT Nr 5
POMORSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO

KOMUNIKAT Nr 5 1. Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego informuje, że od dnia 25 maja 2020r przywraca się możliwość osobistego załatwiania spraw w Inspektoracie w tym zapoznanie się z aktami spraw.

 

KOMUNIKAT NR 4
POMORSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO

Z dniem 24 MAJA 2020 r. rozpoczyna się bieg terminów administracyjnych zawieszonych lub nierozpoczętych z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii.

 

 

KOMUNIKAT nr 3 - 2020-04-21

POMORSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO INFORMUJE, ŻE ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW DO WINB W GDAŃSKU, BEZ FIZYCZNEGO KONTAKTU Z PRACOWNIKAMI INSPEKTORATU, POPRZEZ SKRZYNKĘ PODAWCZĄ.

OZNAKOWANA SKRZYNKA PODAWCZA ZLOKALIZOWANA JEST NA PARTERZE BUDYNKU NR 50   UL. NA STOKU, GDAŃSK

 – PRZY WEJŚCIU W PRZEDSIONKU.

DOKUMENTY MOŻNA SKŁADAĆ W GODZINACH PRACY URZĘDU : PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK  W  GODZ.      8.00-15.00

POTWIERDZENIE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW NASTĄPI ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ – NA WSKAZANY PRZEZ STRONĘ ADRES E-MAIL LUB NR TELEFONU.

 

KOMUNIKAT nr 2 - 2020-03-16

Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego na podstawie § 8  rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 marca 2020r w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia  epidemicznego, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 –„koronawirusa” mając na uwadze zdrowie klientów Urzędu oraz pracowników informuje, że z dniem dzisiejszym do odwołania 
•    Wyłączona jest bezpośrednia obsługa klientów oraz możliwość umawiania się w siedzibie WINB w Gdańsku,
•    w sytuacjach koniecznych prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy, listowny lub za pośrednictwem e-puapu.

 

Gdańsk, 2020-03-16

Pomorski Wojewódzki Inspektor
Nadzoru Budowlanego
mgr inż. Grzegorz Stosik

 

KOMUNIKAT 2020-03-12

Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS—Cov-2 ( koronawirusa) mając na uwadze zdrowie klientów Urzędu oraz pracowników informuje, że wprowadzone zostały do odwołania zasady ograniczające do minimum możliwość umawiania się klientów w siedzibie Urzędu.
W związku z powyższym kontakt osobisty będzie możliwy po uprzednim umówieniu telefonicznym w sytuacjach niecierpiących zwłoki.
W pozostałych przypadkach prosi się o kontakt telefoniczny, listowny lub za pomocą poczty elektronicznej.

Jednocześnie informuje się, że zostają ograniczone do niezbędnego minimum wszystkie wyjazdy w teren pracowników WINB w Gdańsku.


Gdańsk, 2020-03-12

Pomorski Wojewódzki Inspektor
Nadzoru Budowlanego
      
mgr inż. Grzegorz Stosik

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W GDAŃSKU

ul. Na Stoku 50
80 - 874 Gdańsk

tel. (58) 305-19-71, (58) 305-19-74
fax: (58) 305-19-79 wewn. 35

e-mail: sekretariat @ gda.winb.gov.pl

BIP:bip.gda.winb.gov.plSekretariat:
godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku w godz. 7,45 - 15,45
wtorki : 7,45 - 17,00


Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Zastępca Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
lub upoważnieni przez niego naczelnicy wydziałów przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki każdego tygodnia w godzinach : 7,45 do 15,45 po wcześniejszym telefonicznym lub osobistym ustaleniu terminu spotkania.

 

SERWIS SŁUŻBY CYWILNEJSERWIS SŁUŻBY CYWILNEJ