Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

W GDAŃSKU

 

KOMUNIKAT Nr 2

 

1.Na podstawie art. 25 ust. 4 pkt 1 i 2 oraz ust. 9 ustawy z dnia 21 listopada 2008r o służbie cywilnej ( Dz. U. z 2020r, poz. 265 z późn. zm. ) w zw. Z art. 207 §§ 1 i 2  ustawy z dnia 26 czerwca 1974r Kodeks pracy  ( Dz. U. z 2020r, poz. 1320 z zm. ) oraz § 21 ust. 1 do 5  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021r w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz. U. z 2021r, poz. 512) zmienionego rozporządzeniem z dnia 8 kwietnia 2021r ( Dz. U. 2021, poz. 654 ) przyjęcia interesantów podlegają ograniczeniu do zadań dotyczących :

-oddawania obiektów do użytkowania,

-postępowań odwoławczych,

-innych pilnych, z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa spraw w których wniesienie wniosków, uwag, zastrzeżeń jest niemożliwe za pomocą ogólnie dostępnych środków komunikacji takich jak : poczta, poczta elektroniczna, e-puap, mail, fax, telefon, oraz których załatwienie wymaga osobistej wizyty klienta w Inspektoracie.

 

2.Ze względu na stan zagrożenia, warunkiem osobistej wizyty jest uprzednie telefoniczne uzgodnienie jej terminu, posiadanie zabezpieczenia w postaci maseczki/innego zakrycia twarzy i nosa i jednorazowych rękawiczek, oraz podpisanie ( dostępnego w Inspektoracie oraz na stronie www.bip.gda.winb.gov.pl ) pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na pomiar temperatury i nieobjęciu kwarantanną/nadzorem epidemiologicznym, oraz nieprzebywaniu w ostatnich 2 - tygodniach za granicą kraju – dotyczącym również domowników.

 

3.Niestawienie się na wizytę o ustalonej godzinie powoduje anulowania wizyty i konieczność ponownej rejestracji na inny termin.

 

4.Dla zachowania wymaganych zasad bezpieczeństwa, w tym dotyczących zachowania niezbędnych odległości na stanowisku możliwa jest obsługa jednej osoby.

 

5.We wszystkich sprawach prowadzonych przez WINB w Gdańsku można kontaktować się za pomocą poczty, poczty elektronicznej, e-puapu, telefonu, oraz skrzynki podawczej zlokalizowanej na parterze budynku przy ul. Na Stoku 50.

 

Gdańsk, 2021-04-13

 

Pomorski Wojewódzki Inspektor

         Nadzoru Budowlanego

                                mgr inż. Grzegorz Stosik

Szczepimy się na majowke

 

Do Pomorskiego trafi łącznie 2500 dawek szczepionki firmy Johnson & Johnson. Jeśli znajdujesz się w grupie wiekowej uprawnionej do rejestracji i masz już e-skierowanie, od 1 do 3 maja możesz zaszczepić się w specjalnym punkcie przy ul. Zawiszy Czarnego 1 w Gdyni.

Kto, gdzie i kiedy:
•    Miejsce – ul. Zawiszy Czarnego 1 (parking przy Teatrze Muzycznym, Muzeum Miasta Gdyni i Klubie Marynarki Wojennej “Riwiera”)
•    Godziny szczepień – od 9 do 19
•    Szczepionka – jednodawkowa Johnson & Johnson
•    Wymogi – konieczne e-skierowanie

Terminy:
•    1 i 2 maja zaszczepić się mogą osoby w wieku 36 lat i starsze z e-skierowaniem
•    3 maja zaszczepić się mogą osoby w wieku 34 lat i starsze z e-skierowaniem
•    1, 2, 3 maja zaszczepić się mogą także osoby 30+, które zgłosiły chęć zaszczepienia na stronie gov.pl/szczepimysie i otrzymały e-skierowanie

Wystarczy przyjść i zaczekać na swoją kolej – bez wcześniejszego zapisywania się na konkretny termin, czy godzinę. Tak, jak w innych działających już punktach szczepień obecna będzie kadra medyczna, która zajmie się pacjentami zgodnie z obowiązującymi standardami i procedurami. 
Uwaga! Liczba szczepionek jest ograniczona.

Powrót do normalności? Możliwy dzięki szczepieniom przeciw COVID-19
Im większa liczba osób zaszczepionych, tym szybciej możliwe będzie łagodzenie obostrzeń i zasad bezpieczeństwa. Pamiętaj, wszystkie rodzaje szczepionki przeciw COVID-19 są starannie badane, co sprawia że są bezpieczne.

W Pomorskiem zostało wykonanych już 694 953 szczepień, a w całym kraju: 10 740 169 (dane z 28.04.br.).

Według harmonogramu, do 9 maja wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat, będą miały wystawione e-skierowanie i będą mogły zapisać się na termin szczepienia przeciw COVID-19. Na szczepienie można zapisać się przez Internet, za pomocą infolinii 989, wysyłając SMS na numer 880 333 333 oraz bezpośrednio w wybranym punkcie szczepień.

Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji, Narodowego Programu Szczepień, ale też mapę punktów szczepień znajdziesz na www.gov.pl/szczepimysie