Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

 

                        Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2021r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa, w związku ze zbyciem ruchomego środka trwałego, informuje o możliwości nieodpłatnego przekazania pojazdu marki Renault Thalia r. 2004r. na rzecz jednostek sektora finansów publicznych.  Pojazd zarejestrowany, sprawny technicznie, z przebiegiem 183 000 km. 
Termin zgłoszenia mija 9 czerwca 2021r. 

Pomorski Wojewódzki

Inspektor Nadzoru Budowlanego

 

mgr inż. Grzegorz Stosik