Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

WOP.771.2.26.2021.OK

Gdańsk, 2021-08-09

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

Dotyczy: postępowania przetargowego na sprzedaż samochodu Renault Thalia numer rejestracyjny GD 0204C, rok produkcji 2004.

 

Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gdańsku zawiadamia, 
że w wyniku przeprowadzonego w dniu 16-07-2021, pisemnego przetargu 
publicznego dotyczącego sprzedaży składnika rzeczowego majątku ruchomego 
Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gdańsku, w postaci samochodu 
Renault Thalia o numerze rejestracyjnym GD 0204C, pojemności 1390 cm3
wyprodukowanym w roku 2004, wyżej wymieniony pojazd został sprzedany za 
kwotę 1 900 zł brutto. W wyznaczonym w ogłoszeniu terminie tj. do dnia 16.07.2021 
wpłynęła jedna ważna oferta.