Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

SOA.210.1.2022.NA                                                                                                                                      Gdańsk, 09-02-2022

 

Protokół z przeprowadzonego naboru – etap I

na stanowisko

Starszy inspektor nadzoru budowlanego (WIK)

ogłoszenie nr 91464

 

Lista nadesłanych ofert:

Brak ofert kandydatów/ kandydatek.

 

Skład komisji:

 

 

Grzegorz Stosik

Przewodniczący Komisji

 

 

Małgorzata Liczbik

Członek Komisji

 

 

Anna Nosidlak

Członek Komisji