Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

SOA. 210.2.2022.NA                                                                                                                             Gdańsk, 09-02-2022

 

Protokół  z wyniku naboru na ogłoszenie nr: 91745 
Data ukazania się ogłoszenia: 27-01-2022 
Na stanowisko:  Inspektor nadzoru budowlanego w Wydziale Inspekcji i Kontroli


Nazwa urzędu: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku 
Adres urzędu: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku
ul. Na Stoku 50
80-874 Gdańsk


Status: nabór zakończony wyborem kandydata/ kandydatki.

Wyniki naboru (osoby): 
 

Brak ofert.

Brak wyboru kandydata/ kandydatki.

 

Skład komisji:

 

Grzegorz Stosik

Przewodniczący Komisji

 

 

Małgorzata Liczbik

Członek Komisji

 

 

Anna Nosidlak

Członek Komisji