Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

SOA.210.4.2022.NA                                                                                                                      Gdańsk, 23-02-2022

 

Protokół z przeprowadzonego naboru – etap I

na stanowisko

Inspektor nadzoru budowlanego (WIK)

ogłoszenie nr 92686

 

Lista nadesłanych ofert:

Krzysztof Wierciński, Bolszewo

 

 

Skład komisji:

 

 

Małgorzata Liczbik

Przewodniczący Komisji

 

 

Zbisław Milewski

Członek Komisji

 

 

Anna Nosidlak

Członek Komisji