Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

SOA.210.3.2022.NA                                                                                                                          Gdańsk, 23-02-2022

 

Protokół  z wyniku naboru na ogłoszenie nr: 92685 
Data ukazania się ogłoszenia: 11-02-2022 
Na stanowisko:  Starszy inspektor nadzoru budowlanego w Wydziale Inspekcji i Kontroli


Nazwa urzędu: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku 
Adres urzędu: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku
ul. Na Stoku 50
80-874 Gdańsk


Status: nabór zakończony bez wyboru kandydatki/ kandydata. 

Wyniki naboru (osoby): 
 

Brak ofert.

Brak wyboru kandydata/ kandydatki.

 

 

Skład komisji:

 

Małgorzata Liczbik

Przewodniczący Komisji

 

 

Zbisław Milewski

Członek Komisji

 

 

Anna Nosidlak

Członek Komisji