Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Informacja o zadaniach Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gdańsku w tekście łatwym do czytania i zrozumienia (ETR)

Informacja o zadaniach Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gdańsku w tekście łatwym do czytania i zrozumienia (ETR)

 

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego to w skrócie WINB Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego to w skrócie WINB

 

WINB pracuje na terenie województwa pomorskiego

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego jest na ulicy Na Stoku 50 w Gdańsku

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego jest na ulicy Na Stoku 50 w Gdańsku

 

 

WINB w Gdańsku kieruje Pomorski Inspektor Nadzoru Budowlanego - pan Grzegorz Stosik

WINB w Gdańsku kieruje Pomorski Inspektor Nadzoru Budowlanego - pan Grzegorz Stosik

Zastępcą Pomorskiego Inspektora Nadzoru Budowlanego jest pani Małgorzata Liczbik

Zastępcą Pomorskiego Inspektora Nadzoru Budowlanego jest pani Małgorzata Liczbik

Praca inspektorów WINB polega na:

 •  kontroli budowy,
 •  kontroli stanu technicznego budynków,
 •  badaniu przyczyny katastrofy budowlanej,
 •  kontrolowaniu wyrobów budowlanych,
 •  rozpatrują odwołania i zażalenia od decyzji i postanowień praca inspektorów WINB

 Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego – w skrócie PINB,

 •  rozpatrują skargi na działania PINB,
 •  prowadzą sprawy przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym

 

Pdstawą prawną pracy WINB jest Prawo budowlane i Kodeks postępowania administracyjnego

 

aby załatwić sprawę w WINB możesz:

 • napisać pismo i wysłać na adres:

    ul. Na Stoku 50, 80-874 Gdańskul. Na Stoku 50, 80-874 Gdańsk

 • wysłać pismo na adres poczty elektronicznej e-mail:

sekretariat@gda.winb.gov.pl sekretariat@gda.winb.gov.pl

 • zadzwonić i umówić wizytę w Inspektoracie:

nr tel. 58 305 19 71 lub 58 305 19 74

nr fax 58 30519 79 w. 35Możesz zadzwonić nr tel. 58 305 19 71 lub 58 305 19 74

pracownik pomoże Tobie załatwić sprawę.