Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

 

Informacja o zadaniach Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gdańsku w tekście łatwym do czytania i zrozumienia (ETR)

 

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego to w skrócie WINB 

 

WINB pracuje na terenie województwa pomorskiego

 

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego jest na ulicy Na Stoku 50 w Gdańsku

 

 

WINB w Gdańsku kieruje Pomorski Inspektor Nadzoru Budowlanego - pan Grzegorz Stosik

 

Zastępcą Pomorskiego Inspektora Nadzoru Budowlanego jest pani Małgorzata Liczbik

 

Praca inspektorów WINB polega na:

  •  kontroli budowy,
  •  kontroli stanu technicznego budynków,
  •  badaniu przyczyny katastrofy budowlanej,
  •  kontrolowaniu wyrobów budowlanych,
  •  rozpatrują odwołania i zażalenia od decyzji i postanowień 

 Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego – w skrócie PINB,

  •  rozpatrują skargi na działania PINB,
  •  prowadzą sprawy przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym

 

Pdstawą prawną pracy WINB jest Prawo budowlane i Kodeks postępowania administracyjnego

 

aby załatwić sprawę w WINB możesz:

  • napisać pismo i wysłać na adres:

    ul. Na Stoku 50, 80-874 Gdańsk

  • wysłać pismo na adres poczty elektronicznej e-mail:

sekretariat@gda.winb.gov.pl

  • zadzwonić i umówić wizytę w Inspektoracie:

nr tel. 58 305 19 71 lub 58 305 19 74

nr fax 58 30519 79 w. 35

pracownik pomoże Tobie załatwić sprawę.