Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Plan działania na rzecz dostępności

Zadanie 

Osoba odpo. Za realizację zadania

Sposób i koszt realizacji zadania

terminy

architektoniczna

 

 

 

 

 

 

 

Analiza stanu obiektu z inwentaryzacją

koordynator

Analiza + inwentaryzacja + oszacowanie kosztów

31.07.2021

Przygotowanie stanowiska alternatywnego na parterze budynku

koordynator

Projekt wydzielenia ścianki wygłuszającej stanowisko w holu na parterze budynku + oszacowanie kosztów

31.07.2021

Przygotowanie osób odpowiedzialnych za pomoc osobom ze szczeg. potrzebami wejścia do budynku

Koordynator/dyrektor

 

31.08.2021

Komunikacyjno - informacyjne

 

 

 

Zakup małej pętli indukcyjnej

Zarządca budynku

 

31.10.2022

Oznakowanie piktogramami korytarzy i holu na parterze (tablica informacyjna)

koordynator

Zamontowanie na ścianach piktogramów

30.10.2022

cyfrowa

 

 

 

Deklaracja dostępności

Koordynator/ informatyk

Weryfikacja istniejącej deklaracji i umieszczenie na stronie intern.

31.07.2021

Weryfikacja dostępności strony internetowej kontrast, czcionka, zakładka dostępność 

Koordynator/ informatyk

 

31.07.2021

Przygotowanie tekstu ETR

Koordynator/ informatyk

Przygotowanie tekstu i umieszczenie na stronie internetowej

31.08.2021

Przygotowanie dostępu alternatywnego

Zarządca budynku/ Koordynator

Wykonanie wg projektu i budżetu zarządcy budynku

2021/2022