Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

SOA.210.7.2022.NA                                                                                                                                     Gdańsk, 29-03-2022

 

Protokół z przeprowadzonego naboru – etap I

na stanowisko

Referent (SOA)

ogłoszenie nr 95155

 

Lista ofert spełniających kryteria określone w ogłoszeniu o naborze:

  1. Dziuba Monika, Gdańsk
  2. Brazulewicz Aleksandra, Gdańsk
  3. Skok Bogumiła, Gdańsk

 

Skład komisji:

 

 

Grzegorz Stosik

Przewodniczący Komisji

 

 

Małgorzata Liczbik

Członek Komisji

 

Anna Nosidlak

Członek Komisji