Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

SOA.210.5.2022.NA                                                                                                                           Gdańsk, 31-03-2022

 

Protokół  z wyniku naboru na ogłoszenie nr: 94573 
Data ukazania się ogłoszenia: 18-03-2022 
Na stanowisko:  Starszy inspektor nadzoru budowlanego w Wydziale Inspekcji i Kontroli


Nazwa urzędu: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku 
Adres urzędu: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku
ul. Na Stoku 50
80-874 Gdańsk


Status: nabór zakończony wyborem kandydatki. 

Wyniki naboru (osoby): 
 

1.     Alicja Telega, Gdańsk

 

 

Skład komisji:

 

Grzegorz Stosik

Przewodniczący Komisji

 

 

Małgorzata Liczbik

Członek Komisji

 

 

Anna Nosidlak

Członek Komisji