Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

SOA.210.7.2022.NA                                                                                                                             Gdańsk, 06-04-2022

 

Protokół z przeprowadzonego naboru – etap II

na stanowisko

Referent (SOA)

ogłoszenie nr 95155

 

Lista osób, które zdały test wiedzy:

 

  1. Brazulewicz Aleksandra, Gdańsk
  2. Skok Bogumiła, Gdańsk

 

Skład komisji:

 

Grzegorz Stosik

Przewodniczący Komisji

 

 

Małgorzata Liczbik

Członek Komisji

 

 

Anna Nosidlak

Członek Komisji