Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

SOA.210.6.2022.NA                                                                                                                           Gdańsk, 07-04-2022

 

Protokół z przeprowadzonego naboru – etap II, III

na stanowisko

Inspektor (WIK)

ogłoszenie nr 95135

 

Lista osób, które zdały test wiedzy oraz uzyskały wymaganą ilość punktów na spotkaniu rekrutacyjnym:

Kandydatka nie stawiła się na spotkanie rekrutacyjne.

 

Skład komisji:

 

Grzegorz Stosik

Przewodniczący Komisji

 

 

Małgorzata Liczbik

Członek Komisji

 

 

Anna Nosidlak

Członek Komisji