Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

SOA. 210.11.2022.NA                                                                                 Gdańsk, 25-04-2022

 

Protokół  z wyniku naboru na ogłoszenie nr: 96850 
Data ukazania się ogłoszenia: 12-04-2022 
Na stanowisko:  Inspektor nadzoru budowlanego w Wydziale Inspekcji i Kontroli


Nazwa urzędu: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku 
Adres urzędu: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku
ul. Na Stoku 50
80-874 Gdańsk


Status: nabór zakończony bez wyboru kandydatki/ kandydata. 

Wyniki naboru (osoby): 
 

Brak ofert kandydatek/ kandydatów.

Nabór zakończono bez obsadzenia stanowiska.

 

Skład komisji:

 

Grzegorz Stosik

Przewodniczący Komisji

 

 

Małgorzata Liczbik

Członek Komisji

 

 

Anna Nosidlak

Członek Komisji