Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

SOA.210.9.2022.NA                                                                                                                      Gdańsk, 25-04-2022

 

Protokół z przeprowadzonego naboru – etap I

na stanowisko

Starszy inspektor nadzoru budowlanego (WOP)

ogłoszenie nr 96841

 

Lista nadesłanych ofert:

Brak ofert kandydatek/ kandydatów.

 

Skład komisji:

 

 

Grzegorz Stosik

Przewodniczący Komisji

 

 

Małgorzata Liczbik

Członek Komisji

 

 

Anna Nosidlak

Członek Komisji