Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

SOA.210.8.2022.NA                                                                                                                  Gdańsk, 25-04-2022

 

Protokół z przeprowadzonego naboru

na stanowisko

Referent prawno-administracyjny (WOP)

ogłoszenie nr 96817

 

Lista nadesłanych ofert:

Małgorzata Jędrzejewska, Gdańsk

 

 

Skład komisji:

 

Grzegorz Stosik

Przewodniczący Komisji

 

 

Małgorzata Liczbik

Członek Komisji

 

 

Anna Nosidlak

Członek Komisji